OZNAM

FOTOGALÉRIA MŠ- PRESIAHLA KAPACITU, OSTATNÉ FOTKY Z AKCIÍ NÁJDETE NA NAŠEJ FACEBOOKOVEJ STRÁNKE.

 

POĎAKOVANIE

Riaditeľstvo Materskej školy Vinohradská 7, Hlohovec, ďakuje všetkým zákonným zástupcom detí a priateľom školy, ktorí sa zapojili a podporili našu materskú školu v zbere papiera a prispeli k recyklácii papiera,  ochrane životného prostredia. Budeme Vás informovať koľko kg, či ton papiera  sme spoločne nazbierali a koľko finančných prostriedkov týmto zberom získala naša materská škola.

ĎAKUJEME!

 

            MATERSKÁ ŠKOLA 

VINOHRADSKÁ 7, HLOHOVEC

 

       

          

Každý z nás má pekné meno, 

Danka, Zuzka, Janko, Fero.

Každý kričí a volá,

Margarétka sa naša MŠ volá.

Prileteli motýliky za ránky,

pochytali margarétky za ruky, 

spoločná hra ich vždy počká,

zažiarili deťom očká.

Margarétka kvietok malý,

my ťa máme všetci rad