Zaradenie detičiek do jednotlivých tried nájdete vyvesené na vstupných dverách tried (na pavilónoch).

Viac tu: http://msholleho.webnode.sk/oznamy2/
Zaradenie detičiek do jednotlivých tried nájdete vyvesené na vstupných dverách tried (na pavilónoch).

Viac tu: http://msholleho.webnode.sk/oznamy2/
 
 
 

OZNAMY:

 

FOTOGALÉRIA MŠ- PRESIAHLA KAPACITU, OSTATNÉ FOTKY Z AKCIÍ NÁJDETE NA NAŠEJ FACEBOOKOVEJ STRÁNKE.

 

 

Materská škola, Vinohradská 7, 920 01  Hlohovec


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste  na MŠ Vinohradská 7, Hlohovec

V zmysle  zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca:


Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Vinohradská 7, 920 01  Hlohovec

Kategória voľného pracovného miesta:  kuchár/kuchárka v školskej jedálni

Dátum nástupu: od 01.02. 2018, po dohode je možný nástup aj skôr

Kvalifikačné predpoklady stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,

  • výučný list v odbore kuchár

  • profesijný životopis,

  • zdravotný preukaz,

  • súhlas so spracovaním osobných údajov.


Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte čo najskôr, najneskôr však do 31.12.2017 na adresu:

Materská škola

Vinohradská 7
920 01  Hlohovec

Email: ms.vinohradska7hc@gmail.com

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru. Pohovoru sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky, resp. elektronicky.

 

 Hlohovec 23.10. 2017                                              Jana Števová

                                                                                         riaditeľka MŠ          


 

 

 

            MATERSKÁ ŠKOLA 

VINOHRADSKÁ 7, HLOHOVEC

 

       

          

Každý z nás má pekné meno, 

Danka, Zuzka, Janko, Fero.

Každý kričí a volá,

Margarétka sa naša MŠ volá.

Prileteli motýliky za ránky,

pochytali margarétky za ruky, 

spoločná hra ich vždy počká,

zažiarili deťom očká.

Margarétka kvietok malý,

my ťa máme všetci rad