ELOKOVANÉ PRACOVISKO

VINOHRADSKÁ 7, HLOHOVEC

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia detí, v súvislosti s epidemiologickou situáciou sa okres Hlohovec

od 01.11. 2021 nachádza v bordovej fáze Covid automatu.

V tejto súvislosti riaditeľstvo materskej školy  vydáva tieto

       organizačné pokyny, ktoré platia s účinnosťou od 01.11. 2021:

 

Prevádzka materskej školy je od 6.00 h. do 16.00 h.,  ale mení sa prevádzka v jednotlivých triedach:

trieda č. 5- mravčekovia:    od 6,30 h- do 16,00 h

trieda č. 6- lienky:                od 6,30 h- do 16,00 h

trieda č. 7- kobylky:            od 6,30 h- do 16,00 h

trieda č. 8- včielky:              od 6,00 h- do 16,00 h

Jedna trieda je k dispozícii pre deti rodičov, ktorí prídu v čase od 6.00 h. do 6.30 h- trieda včielok. Dieťa v tejto triede zostáva celý týždeň, aby nedochádzalo ku kontaktu detí z rozličných tried.

Ostatné triedy sa otvárajú o 6.30 h., čím bude zabezpečené, aby sa deti medzi sebou nekontaktovali.

 

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, je potrebné naďalej  rešpektovať nasledovné inštrukcie:

  • pri vstupe do MŠ musí mať dospelá osoba, sprevádzajúca dieťa, prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
  • celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy je obmedzený na nevyhnutné minimum,
  • dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca/jedna splnomocnená osoba,
  • v šatni môžu byť prítomní najviac traja dospelí a tri deti,
  • dodržiavať 2 m odstupy,
  • pred vstupom do triedy si dieťa za prítomnosti dospelej osoby umyje ruky pod tečúcou vodou mydlom,
  • nosenie hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia je zakázané.


 

 
 
 
 
 
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti detí:
 
 
 

Každý z nás má pekné meno, 

Danka, Zuzka, Janko, Fero.

Každý kričí a volá,

Margarétka sa naša MŠ volá.

Spoločná hra nás vždy počká,

zažiarili deťom očká.

Margarétka kvietok malý,

my ťa máme všetci rad