Vydávanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ

 

Riaditeľka Materskej školy Kalinčiakova 1, 920 01 Hlohovec vydáva rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ nasledovne:

 

- piatok 14. 06. 2019 od 8.00 h. do 11.00 h. a od 14.00 h. do 16.00 h.

- pondelok 17. 06. 2019 od od 8.00 h. do 11.00 h. a od 13.00 h. do 15.00 h.

- utorok 18. 06. 2019 od 8.00 h. do 11.00 h. a od 13.00 h. do 15.00 h.

- streda 19 06. 2019 od 8.00 h. do 11.00 h. a od 13.00 h. do 15.00 h. 

 

Žiadame rodičov, aby si so sebou priniesli občianky preukaz.

 

 

            ELOKOVANÉ PRACOVISKO

VINOHRADSKÁ 7, HLOHOVEC

 
 

 

Každý z nás má pekné meno, 

Danka, Zuzka, Janko, Fero.

Každý kričí a volá,

Margarétka sa naša MŠ volá.

Spoločná hra nás vždy počká,

zažiarili deťom očká.

Margarétka kvietok malý,

my ťa máme všetci rad

      
 
 

POĎAKOVANIE

V školskom roku 2018/2019  naša  materská škola v spolupráci so zriaďovateľom Mestom Hlohovec zorganizovala dvakrát zber papiera - v novembri  2018 a v apríli 2019. Aj takýmto spôsobom sa snažíme rozvíjať u detí vzťah k prírode, k jej ochrane.

Štatistiky uvádzajú, že 1 tona zberového papiera zachráni až 17 stromov.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí pomohli svojim deťom zapojiť sa do zberu a zároveň sme získali finančné prostriedky pre našu materskú školu. ĎAKUJEME!

Kolektív MŠ