Zaradenie detičiek do jednotlivých tried nájdete vyvesené na vstupných dverách tried (na pavilónoch).

Viac tu: https://msholleho.webnode.sk/oznamy2/
Zaradenie detičiek do jednotlivých tried nájdete vyvesené na vstupných dverách tried (na pavilónoch).

Viac tu: https://msholleho.webnode.sk/oznamy2/
 
 
 

OZNAMY:

 

FOTOGALÉRIA MŠ- PRESIAHLA KAPACITU, OSTATNÉ FOTKY Z AKCIÍ NÁJDETE NA NAŠEJ FACEBOOKOVEJ STRÁNKE.

 

DO POZORNOSTI RODIČOM !

Vážení rodičia!

Od apríla 2018 už nebude možné platiť v materskej škole školné, len prevodom cez účet a  je potrebné vždy  uvádzať variabilný symbol.  

Dátum platby školného : do  6-teho dňa v mesiaci.

Od triednej učiteľky dostaneme potrebné údaje- variabilný symbol a číslo účtu.

 

 

 

            ELOKOVANÉ PRACOVISKO

VINOHRADSKÁ 7, HLOHOVEC

 

       

          

Každý z nás má pekné meno, 

Danka, Zuzka, Janko, Fero.

Každý kričí a volá,

Margarétka sa naša MŠ volá.

Prileteli motýliky za ránky,

pochytali margarétky za ruky, 

spoločná hra ich vždy počká,

zažiarili deťom očká.

Margarétka kvietok malý,

my ťa máme všetci rad