ELOKOVANÉ PRACOVISKO

VINOHRADSKÁ 7, HLOHOVEC

 
 
 
 
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti detí:
 
 
 

Každý z nás má pekné meno, 

Danka, Zuzka, Janko, Fero.

Každý kričí a volá,

Margarétka sa naša MŠ volá.

Spoločná hra nás vždy počká,

zažiarili deťom očká.

Margarétka kvietok malý,

my ťa máme všetci rad