ELOKOVANÉ PRACOVISKO

VINOHRADSKÁ 7, HLOHOVEC

 
 
 

MATERSKÁ ŠKOLA KALINČIAKOVA 1, 920 01 HLOHOVEC

www.ms-kal.webnode.sk, e-mail: materskaskolakalinciakova@gmail.com, tel. č.: 033/742 19 85

                                               

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

 V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca.

 

Názov  a adresa zamestnávateľa:

Materská škola, Kalinčiakova 1,  920 01 Hlohovec

 

Kategória voľného pracovného miesta: pomocná kuchárka/pomocný kuchár - zastupovanie počas dlhodobej PN na elokovanom pracovisku Vinohradská 7, Hlohovec ako súčasť Materskej školy Kalinčiakova 1, 920 01 Hlohovec

 

Dátum nástupu: ihneď

 

Kvalifikačné predpoklady: základné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie

 

Požadované doklady:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania

  • Profesijný životopis

  • Zdravotný preukaz

  • Doklady o odbornej spôsobilosti, hygienické minimum

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými údajmi doručte čo najskôr na adresu:

Materská škola

Kalinčiakova 1

920 01 Hlohovec

Email: materskaskolakalinciakova@gmail.com

 

Výber  zamestnanca bude na základe osobného pohovoru. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý  telefonicky, príp. elektronicky.

 

Hlohovec 07. 01. 2019

PaedDr. Ingrid Valovičová, riaditeľka materskej školy

 
 
 

OZNAM:

V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) účinného od 01. 01. 2019, Vám oznamujeme, že dotácia na stravu bude poskytovaná na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy.

Deti budú mať dotáciu na stravu v sume 1,20 €, réžia v sume 0,10 € zostáva.

07.01.2018 dostanú zákonní zástupcovia detí, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy zápisný lístok, kde bude presné usmernenie o platbe a o odhlasovaní.

Za mesiac január musí byť strava uhradená do 15. decembra!

Ďakujeme za porozumenie

 

 

Každý z nás má pekné meno, 

Danka, Zuzka, Janko, Fero.

Každý kričí a volá,

Margarétka sa naša MŠ volá.

Spoločná hra nás vždy počká,

zažiarili deťom očká.

Margarétka kvietok malý,

my ťa máme všetci rad