ELOKOVANÉ PRACOVISKO

VINOHRADSKÁ 7, HLOHOVEC

 
 

 

Každý z nás má pekné meno, 

Danka, Zuzka, Janko, Fero.

Každý kričí a volá,

Margarétka sa naša MŠ volá.

Spoločná hra nás vždy počká,

zažiarili deťom očká.

Margarétka kvietok malý,

my ťa máme všetci rad

      
 
 

POĎAKOVANIE

V školskom roku 2018/2019  naša  materská škola v spolupráci so zriaďovateľom Mestom Hlohovec zorganizovala dvakrát zber papiera - v novembri  2018 a v apríli 2019. Aj takýmto spôsobom sa snažíme rozvíjať u detí vzťah k prírode, k jej ochrane.

Štatistiky uvádzajú, že 1 tona zberového papiera zachráni až 17 stromov.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí pomohli svojim deťom zapojiť sa do zberu a zároveň sme získali finančné prostriedky pre našu materskú školu. ĎAKUJEME!

Kolektív MŠ