Kalendár akcií

 
 

                    CELOROČNÉ AKTIVITY

            Mesiac

Aktivity

SEPTEMBER

 • Rodičovské združenie
 • Konzultácie
 • Poradenstvo
 • Kampaň Európsky týždeň mobility
 • Michalský jarmok
 • Brigáda

OKTÓBER

 • Jesenné tvorivé dielne
 • Deň úcty k starším – besiedka
 • Šarkaniáda
 • Rada školy
 • Konzultácie
 • Poradenstvo

NOVEMBER

 • Prednáška pre rodičov predškolákov
 • Deň materských škôl
 • Konzultácie
 • Poradenstvo
 • Halloween
 • Posedenie pri čaji
 • Jesenný zber papiera

DECEMBER

 • Mikulášska besiedka
 • Vianočné Tvorivé dielne
 • Vianočné pečenie
 • Vianočná besiedka
 • Konzultácie
 • Poradenstvo

JANUÁR

 • Sezónne stretnutie- stavanie snehuliakov, sánkovanie
 • Konzultácie
 • Poradenstvo
 • Skríning školskej zrelosti

FEBRUÁR

 • Karneval
 • Konzultácie
 • Poradenstvo
 • Triedne stretnutie- tablo, výlety, nočný spánok...

MAREC

 • Marec mesiac knihy- návšteva knižnice, čítanie v MŠ
 • Veselé zúbky- umývanie zubov
 • Konzultácie
 • Poradenstvo

APRÍL

 • Deň otvorených dverí
 • Účasť na olympiáde – viacboj všestrannosti
 • Spievanky, spievanky
 • Jarný zber papier
 • Zápis detí do ZŠ
 • Brigáda

MÁJ

 • Dopravná olympiáda
 • Prehliadka detskej tvorivosti – Zlatý kľúčik
 • Zápis detí do materskej školy
 • Deň rodiny- besiedka
 • Zdravýživka- jarné ochutnávky

JÚN

 • Oslavy MD
 • Tablo predškolákov
 • Koncoročné výlety
 • Discgolfová olympiáda
 • Rozlúčka s predškolákmi – nočný spánok