Kalendár akcií

Harmonogram školských aktivít: September

24.09.2017 19:47
Otvorenie školského roka Michalský jarmok - spoznávať tradície mesta Hlohovec Návšteva mestskej knižnice- mesačná spolupráca, Kampaň „Európsky týždeň mobility“: „Deň bez áut“ Návšteva II. ZŠ  Koperníkova, Hlohovec - spolupráca Margarétkina záhradka-starostlivosť, pozorovanie,...

Október

24.09.2017 19:50
Tajomstvá pani jesene– tvorivé dielne s rodičmi tekvičiaci, postavičky a zvieratká z jesenných plodov, výzdoba školy Ochutnávka- naše chutné a zdravé nátierky Projekt- Hovorme o jedle Dopraváčik- Správny chodec 10. október– Medzinárodný deň starších ľudí 09. október – deň starých...

November

24.09.2017 19:51
Zdravá výživa- príprava zeleninových a ovocných šalátov Jesenné posedenie pri čaji- príprava čajov z nazbieraných jesenných plodov –šípky Návšteva  mestskej knižnice- mesačná spolupráca Šarkaniáda- zhotovovanie šarkanov, spúšťanie šarkanov Dopraváčik- Reflexné prvky a oblečenie,...

December

24.09.2017 19:52
Mikuláš- mikulášska besiedka, profesionálne divadelné predstavenie, Pečenie vianočného pečiva Návšteva mestskej knižnice- vianočné ozdoby, vianočné pečivo Symboly Vianoc- prehliadka  mesta, predaj živých kaprov Vianočné posedenie pod stromčekom- vianočná besiedka Dopraváčik- Veselý semafór

Február

24.09.2017 19:53
Veselý karneval- premena detskej tváre- maľovanie na tvár, spolupráca so SOŠ, fotografovanie Valentín- zhotovovanie darčekov Návšteva mestskej knižnice – mesačná spolupráca Dopraváčik a počasie - vnímať, pochopiť vplyv a zmeny počasia na dopravu, vnímať nebezpečenstvá súvisiace s...

Január

24.09.2017 19:53
Zimné kraľovstvo – hry so snehom Návšteva II. ZŠ Koperníkova, Hlohovec - zimné radovánky Hostina na strome- zhotovovanie kŕmidiel pre vtáčikov, kŕmenie Dopraváčik- Záchranár,  poznať číslo záchrany 112, 155, 158, 150, oboznámiť sa s vybavením lekárničky          ...

Marec

24.09.2017 19:54
Marec mesiac knihy- čítanie v MŠ, doma pred spaním Mestská knižnica- exkurzia, vznik knihy, čítajme si spolu Návšteva II. ZŠ Koperníkova, Hlohovec - školská knižnica MDŽ- zhotovovanie darčekov 13. marec- Medzinárodný deň Planetárií- exkurzia 22. marec – Svetový deň vody Veselé zúbky-...

Máj

24.09.2017 19:55
15.05.- Sverový deň rodiny 18. 05. – Svetový deň mlieka Deň rodiny- besiedka, prezentácia krúžkovej činnosti Jarný tanier zdravia- ochutnávka Dopraváčik a železnica- exkurzia Návšteva mestskej knižnice- mesačná  spolupráca Zlatý kľúčik- prehliadka detskej tvorivosti...

Apríl

24.09.2017 19:55
Deň otvorených dverí- pred zápisom detí do MŠ Mesiac lesov- turistická vychádzka do zámockej záhrady Veľkonočné sviatky - tvorivé dielne 18.04. –Svetový deň kultúrneho  dedičstva     Deň narcisov- povedomie, zapojenie do zbierky Tajomný vesmír- tvorivé dielne ,...

Jún

24.09.2017 19:56
Týždeň radosti- oslavy MDD, profesionálne divadelné predstavenie, návšteva cukrárne, súťaže a hry, návšteva kamarátov na  elokovanom pracovisku 05.06. – Svetový deň životného prostredia Športová olympiáda- aktívna účasť Rodičia varia guláš - elokované pracovisko Tablo predškolákov-...