Kalendár akcií

 
 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY MATERSKEJ ŠKOLY KALINČIAKOVA 1,

920 01 HLOHVOEC

ELOKOVANÉ PRACOVISKO VINOHRADSKÁ 7

 

SEPTEMBER

 

 • Adaptačný pobyt novoprijatých detí
 • Návšteva Michalského jarmoku
 • Výtvarná súťaž – „Jeseň“ CVČ Dúha
 • Návšteva mestskej knižnice {mesačná spolupráca/
 • Športové aktivity v rámci Európskeho týždňa športu- Akčný plán  prevencie obezity na roky 2015-25 , 23.09.-30.09. 2020
 • Aktivity v rámci Týždňa mobility, projektu Na bicykli do MŠ

OKTÓBER

 • Tekvičková párty, tvorivé dielne
 • Deň úcty k starším – besiedky
 • Šarkaniáda
 • Jesenná turistická vychádzka- Akčný plán prevencie obezity
 • Návšteva mestskej knižnice

NOVEMBER

 • Prednáška CPPPaP Hlohovec
 • Deň materských škôl
 • Návšteva mestskej knižnice
 • Hallowenský večierok

DECEMBER

 • Mikuláš
 • Tvorivé dielničky s vianočnou tematikou
 • Vianočné pečenie
 • Vianočné besiedky
 • Vianočná návšteva dôchodcov z klubu Ruža- Vianočné tradície

JANUÁR

 • Súťaž v stavaní snehuliakov na školskom dvore- Akčný plán prevencie obezity
 • Výtvarná súťaž – „Zima“ CVČ Dúha
 • Návšteva mestskej knižnice
 • Návšteva ZŠ

FEBRUÁR

 • Zimná turistická vychádzka
 • Zimné radovánky- Akčný plán prevencie obezity
 • Karneval
 • Návšteva mestskej knižnice

MAREC

 • Návšteva mestskej knižnice
 • Návšteva planetária
 • Veselé zúbky
 • Exkurzia ZŠ

APRÍL

 • Deň otvorených dverí
 • Veľkonočné a jarné tradície- návšteva dôchodcov z klubu Ruža
 • Účasť na olympiáde – viacboj
 • Návšteva mestskej knižnice
 • Jarná turistická vychádzka

 

MÁJ

 • Účasť na speváckej súťaži Spievanky, spievanky
 • Dopravná olympiáda
 • Prehliadka detskej tvorivosti – Zlatý kľúčik
 • Zápis detí do materskej školy
 • Návšteva mestskej knižnice
 • Návšteva ZŠ

JÚN

 • Oslavy MDD
 • Deň rodiny- deň matiek, deň otcov
 • Koncoročné výlety
 • Discgolfová olympiáda
 • Rozlúčka s predškolákmi – nočný spánok

 

Plán akcií bude priebežne dopĺňaný aj počas školského roka napr. aktuálne ponuky, aktivity v rámci medzinárodných dní, interných a externých projektov...