Kontakt

Elokované pracovisko Vinohradská 7, Hlohovec

Riaditeľka: PaedDr. Ingrid Valovičová

Zástupkyňa: Janka Števová

Adresa: Vinohradská 7

             920 01 Hlohovec

Telefón: 033/74 244 20

E-mail: ms.vinohradská7hc@gmail.com

             msmargaretka@azet.sk