ELOKOVANÉ PRACOVISKO VINOHRADSKÁ 7, HLOHOVEC

                         KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

                        Školský rok 2019/2020

 

KOŠIKÁRSKY KRÚŽOK

Od októbra 2019 do konca mája 2020

Každý utorok: od 14,15 hod. do 14,45 hod.- trieda včielok

Lektorka: Mgr. P. Mosnáková

 

ANGLICKÝ JAZYK

Od októbra 2019 do konca mája 2020

Každý štvrtok: od 14,15 hod. do 14,45 hod.- trieda včielok

Lektorka: Mgr. L. Bejdáková