ELOKOVANÉ PRACOVISKO VINOHRADSKÁ 7, HLOHOVEC

                         KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

                        Školský rok 2018/2019

 

ANGLICKÝ JAZYK:

Časový harmonogram:  

Pavilón č. 3- trieda kobyliek: každú stredu: od 14,45 hod. do 15,15 hod.

Pavilón č. 4- trieda včielok: každý štvrtok:

1.     skupina: od 14,15 hod. do 14,45 hod.              

2.     skupina: od 14,45 hod. do 15,15 hod.

Lektorka: Mgr. Lenka Bejdáková

 

TANEČNÝ KRÚŽOK:

Časový harmonogram: Každý pondelok- pavilón č. 4- trieda včielok- pavilón č. 4: trieda včielok:   od 14,15 hod. do 14,45 hod.

Lektorka: Ing. Janka Rehová

 

KOŠIKÁRSKY KRÚŽOK

Časový harmonogram:  každý utorok- pavilón č. 4- trieda včielok- od 14,15 hod. do 14,45 hod.

Lektorka: Mgr. Patrícia Mosnáková

 

CVIČENIE S FITLOPTAMI: p

Časový harmonogram:  každú párnu stredu: pavilón č. 4: trieda včielok:    od 13,30 hod. do 14,00 hod.

Interná učiteľka:  Mgr. Stanislava Šuchová