ELOKOVANÉ PRACOVISKO VINOHRADSKÁ 7, HLOHOVEC

                         KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

                        Školský rok 2017/2018

 

ANGLICKÝ JAZYK:

Časový harmonogram:  každý štvrtok

1.     skupina: pavilón č. 3- trieda kobyliek: od 14,00 do 14,30 hod.

2.     skupina: pavilón č. 4- trieda včielok:    od 14,30 do 15,00 hod.

Lektorka: Mgr. Lenka Bejdáková

 

KOŠIKÁRSKY KRÚŽOK: pavilón č. 3 a č. 4: trieda kobyliek a včielok

Časový harmonogram:  každý utorok, od 14,15-14,45 hod.

Lektorka: Patrícia Mosnáková

Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že realizácia  krúžkovej činnosti – Košikársky krúžok, je od 12.12. 2017 do odvolania prerušená z dôvodu materskej dovolenky lektorky.

Činnosť krúžkovej činnosti, bude  na základe konzultácie s lektorkou opäť obnovená – február, prípadne marec 2018. Budeme Vás včas informovať.

 

CVIČENIE S FITLOPTAMI: pavilón č. 1:trieda mravčekovov

Časový harmonogram:  každú párnu stredu od 13,30- do 14,00 hod.

Interná učiteľka:  Mgr. Stanislava Šuchová