ELOKOVANÉ PRACOVISKO VINOHRADSKÁ 7, HLOHOVEC

                         KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

                        Školský rok 2018/2019

 

ANGLICKÝ JAZYK:

Časový harmonogram:  každý štvrtok

1.     skupina: pavilón č. 3- trieda kobyliek: od                   hod.

2.     skupina: pavilón č. 4- trieda včielok: od                  hod.

Lektorka: Mgr. Lenka Bejdáková

 

KOŠIKÁRSKY KRÚŽOK: pavilón č. 3 a č. 4: trieda kobyliek a včielok

Časový harmonogram:  

Lektorka: Patrícia Mosnáková

 

CVIČENIE S FITLOPTAMI

Časový harmonogram:  

Interná učiteľka:  Mgr. Stanislava Šuchová