ELOKOVANÉ PRACOVISKO VINOHRADSKÁ 7, HLOHOVEC

                         

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

Školský rok 2020/2021

 

KOŠIKÁRSKY KRÚŽOK

Každý utorok:

Lektorka:

 

ANGLICKÝ JAZYK

Každý štvrtok: 

Lektorka: