4. ročník : ZLATÝ KĽUČIK- prehliadka detskej tvorivosti

28.05.2019 06:35

I v tomto školskom roku sa naša materská škola zúčastnila prehliadky detskej tvorivosti pod názvom „Zlatý kľúčik“,ktorá sa konala dňa 14.05. 2019 v zmodernizovanom Kine Úsmev v Hlohovci.Podujatie organizovalo OZ Motion4you a Mesto Hlohovec. Cieľom súťažnej prehliadky umeleckej tvorivosti detí predškolského veku bolo prezentovanie úrovne dosiahnutých schopností, ktoré deti vyjadrujú rôznymi umeleckými prostriedkami respektíve pohybovými aktivitami.

Deti a všetkých prítomných privítala organizátorka PaedDr. Alexandra Kuruc, predstavila trojčlennú porotu a odovzdala slovo primátorovi mesta Hlohovec Ing. M. Kollárovi, ktorý  symbolickým zlatým kľúčom otvoril prehliadku detskej tvorivosti. Celý sprievodný program   viedol pirát, Pipi dlhá pančucha a morská panna. Deti s nadšením plnili úlohy a so záujmom hľadali poklad. Za každú splnenú úlohu získali časť mapy, ktorá sa ukázala na premietacom plátne. Keď deti splnili všetky úlohy, konečne našli poklad v podobe odznakov piráta a medailí na vystúpenie. V priebehu sprievodného programu sa predstavili deti z materských škôl v športovo-pohybovej, hudobno-umeleckej, literárno-dramatickej a výtvarnej kategórie.

Šesť dievčat z triedy včielok- A. Juristová, N. Pavlíková, Ch. Zlatovská, A. Hajdučková, A. Adamovičová, T. Vrchovskápod vedením učiteľky Bc. T. Bolczekovejtancovali v rytme piesne Jabĺčko, ktorú spieva Kristína Peláková. Porote sa vystúpenie veľmi páčilo, pretože  dievčatá  získali umiestnenie v zlatom pásme a boli ocenené zlatým pohárom, plaketou a diplomom.

                                                                                  GRATULUJEME!