APRÍL MESIAC LESOV- TURISTICKÁ VYCHÁDZKA DO ZÁMOCKEJ ZÁHRADY

11.04.2019 20:18

Mesiac apríl je venovaný lesom, aby upozornil na ich nenahraditeľný význam pre človeka. Les je najdokonalejšie spoločenstvo, je zárukou prirodzeného kolobehu života. Apríl získal prívlastok mesiac lesov už v roku 1952. V rámci edukačného procesu sme s deťmi realizovali zaujímavé aktivity, ktorých cieľom bolo poukázať nielen na význam lesov pre človeka, pretože sú nenahraditeľné nielen pre ľudí, ale i pre zložky živej a neživej prírody, ale i na dôležitosť ich ochrany. Deti si uvedomujú, že stromy  pre nás vyrábajú životodarný kyslík a zo vzduchu odčerpávajú nebezpečný oxid uhličitý. Lesy sú našimi pľúcami a rezervoármi pitnej vody. Sú s našimi životmi spojené odjakživa. Drevom sa kúrilo, stavali sa z neho obydlia a vyrábali mnohé nástroje. Deti z triedy včielok sa dňa 02.04. 2019 vybrali na turistickú vychádzku do zámockej záhrady, kde počúvali spev vtákov, kŕmili kačice v jazierku, pozorovali a identifikovali jarné kvety, porovnávali ich vôňu, hodnotili krásu ich kvetov, pokochali sa krásou vysadených záhonov krokusov a narcisov. Veľmi sa potešili, keď uvideli malú veveričku, ktorá poskakovala zo stromu na strom. Deti zaujali i veľké stromy- platany-   najrozsiahlejší platanový háj v strednej Európe, ktorý sa nachádza práve v našom meste,  je  klenotom zámockého parku, ktorý bol vybudovaný koncom 18. storočia. Turistická vychádzka do zámockej záhrady ovplyvnila zdravie detí, prispela k príjemnej pohode, ale hlavne zážitkovým učením v bezprostrednom prostredí  poskytla deťom príležitosť  nadobudnúť priame skúsenosti v prírodnom prostredí, ktoré im umožnili  získavať poznatky, hodnoty, postoje a spôsobilosti potrebné na ochranu a zlepšenie životného prostredia.