Apríl

24.09.2017 19:55

Deň otvorených dverí- pred zápisom detí do MŠ

Mesiac lesov- turistická vychádzka do zámockej záhrady

Veľkonočné sviatky - tvorivé dielne

18.04. –Svetový deň kultúrneho  dedičstva

   

Deň narcisov- povedomie, zapojenie do zbierky

Tajomný vesmír- tvorivé dielne , exkurzia

Dopraváčik a semafór

Spievanky, spievanky- aktívna účasť na speváckej prehliadke

Návšteva mestskej knižnice – mesačná spolupráca

22.04. – deň Zeme