Besiedka pre starých rodičov

26.10.2017 19:10

Mesiac október bol až v roku 1990 vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším. V rámci Mesiaca úcty k starším sa konala dňa 25.10. 2017 v triede včielok slávnostná besiedka, ktorú si pre svojich starých rodičov pripravili predškoláci. Už deti predškolského veku si uvedomujú, že staroba je prirodzenou súčasťou nášho života, ktorá  sa týka všetkých.  Formou besiedky si uctili svojich starých rodičov, dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. Spoločne privítali všetkých prítomných básničkou a následne sa predstavili pásmom básní, piesní a tančekov. Prostredníctvom básní vyjadrili svoje city drahej babičke, múdremu dedkovi, pomenovali ich vlastnosti v podobe slov z básní šikovná,  kutil, ale i moderná babka, ktorá je málo "babkovitá" a moderný dedko, ktorý je málo "dedkovitý". Kultúrny program spestrili tančekmi a v záverečnej básni sa poďakovali slovami: ...preto Vám dnes povieme , jedno veľké Ďakujeme...

Následne darovali svojej babke a dedkovi na pamiatku svojpomocne zhotovený darček. Odmenou im bol nielen potlesk, slza radosti na lícach starých rodičov, ale i krásny pocit a zážitky z besiedky.