BESIEDKA PRE STARÝCH RODIČOV

07.11.2018 19:31

Mesiac október bol až v roku 1990 vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším. V rámci Mesiaca úcty k starším sa konala dňa 26.10. 2018 v triede včielok slávnostná besiedka, ktorú si pre svojich starých rodičov pripravili predškoláci. Už deti predškolského veku si uvedomujú, že staroba je prirodzenou súčasťou nášho života, ktorá  sa týka všetkých.  Formou besiedky si uctili svojich starých rodičov, dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. Spoločne privítali všetkých prítomných básničkou a následne sa predstavili pásmom básní, ľudových tancov, či dramatizáciou rozprávky O repe. Prostredníctvom básní, piesní vyjadrili svoje city drahej babičke, múdremu a šikovnému dedkovi.

Následne darovali svojej babke a dedkovi na pamiatku svojpomocne zhotovený darček- šálku a kreslený obrázok babky a dedka. Odmenou im bol nielen potlesk, slza radosti na lícach starých rodičov, ale i krásny pocit a zážitky z besiedky. Po predstavení si spoločne posedeli pri teplom čaji a občerstvili sa napečením pečivom od starých rodičov.

Na záver sa ešte raz poďakovali starým rodičom  slovami:

                   ...preto Vám dnes povieme , jedno veľké ĎAKUJEME...

I touto formou sme pre našich starých rodičov pripravili jedno príjemné stretnutie, z ktorého boli dojatí a mali z neho  veľkú radosť.