Cesta okolo sveta- divadelné predstavenie

28.05.2019 06:37

Deti z našej materskej školy sa tešili na „Cestu okolo sveta“,ktorej sa zúčastnili prostredníctvom  divadelného predstavenia  dňa 14.05. 2019.  Hlavnou hrdinkou príbehu bola Alžbetka,  veľmi poctivá a dobrá žiačka. Úlohy si napíše vždy v  škole a tak jej zostáva veľa času doma na zábavu. Zrazu  si Alžbetka predsa len spomenie, že má ešte  domácu úlohu urobiť spolu s rodičmi. Otec neváha a Alžbetke pomôže. Domáca úloha naraz začala byť veľmi zábavná a dobrodružná , pretože chceli spoločne  precestovať celý svet.  Najskôr chceli cestovať autom, ale usúdili, že  by im cestovanie  trvalo príliš dlho , neskôr loďou, ale to by im trvalo ešte dlhšie. Vybrali si netradičný dopravný prostriedok  vzducholoď. Lietali vzducholoďou   po všetkých svetadieloch a tak spoznávali rozličné svetadiely.Cestovanie začalo byť zaujímavé a poučné. Navštívili  Afriku, Áziu, Austráliu, Ameriku, Antarktídu a nakoniec  sa vrátili domov. Čakala ich  Európa. Dozvedeli sme sa, aké tam žijú zvieratá, aké je  počasie, čo tam rastie a veľa iných zaujímavostí. Počas celého predstavenia nás sprevádzali veselé pesničky. Deti si z „Cestovania okolo sveta“ odniesli veľa príjemných zážitkov , dojmov a nových skúseností.