December je mesiac štedrý, chodieva vždy v bielom svetri. Sype sniežik na domčeky, dary dáva pod stromčeky.

19.12.2018 21:37

Po oslavách Mikuláša  sme sa v materskej škole v tomto  predvianočnom období venovali rôznym zaujímavým tvorivým aktivitám, ktorými sme deťom spríjemňovali čakanie na krásne vianočné dni.

So zažatím prvej adventnej sviečky sa do tried pomaly vkradla tajomná zimná predvianočná atmosféra.  Materskou školou sa niesla vôňa medu, škorice a perníkového korenia pri pečení vianočného pečiva.

Znovu prichádzajú Vianoce so svojim tajomným čarom, s tichou radosťou, atmosférou, ktorá dýcha sviežou smrečinou, šíri v ľuďoch dobrotu a oživuje túžbu po vnútornom pokoji.  V tejto príjemnej atmosfére sme mohli  privítať rodičov a rodinných príslušníkov na vianočných posedeniach.

Trieda kobyliek privítala rodičov na  vianočnom  posedení  dňa 11.12., trieda lienok a mravčekov 12.12. a trieda včielok privítala hostí 13.12..

„Čo to žiari v detských očkách, čo sa to v nich ligoce?
Nevedeli sme sa dočkať a už sú tu Vianoce.
Koledy a medovníčky, rodina je spolu zas,
Ježiško nám splnil sníčky, veď priniesol lásky čas.“

Okrem iného naše najmladšie deti z triedy mravčekov v žiari vianočného stromčeka a  bethlehema  potešili rodičov balíčkom básní, piesní, ale i tančekov. V rukách sa im trblietali strieborné mávatka, ktorými dramatizovali svoje vystúpenie.  Deti z triedy lienok sa zase premenili na anjelov, či snehuliakov. Predstavili sa rodičom  dramatizáciou piesne Anjel, Fijú, fijú, zatancovali si so snehuliakom, alebo sa „sánkovali“ v rytme piesne Biela zima. Trieda kobyliek spievala so sprievodom klávesov a tancovali v sprievode piesne Čertíci. Najstaršie deti z triedy včielok zase  očarili pásmom krásnych  básní, slávnostnými piesňami, ale i tancom v rytme vianočnej piesne.

Deti boli obdarované vianočným darčekom a pomaškrtili sme si spoločne na vianočnom pečive, ktoré napiekli deti, ale i usilovné mamičky, či babičky.

Na záver sme si spoločne popriali príjemné prežitie vianočných sviatkov:

 

„Na Vianoce pokoj v duši,

šťastie, ktoré nič neruší.

V novom roku veľa sily,

by ste zdraví dlho žili.“