Európsky týždeň mobility- Deň bez áut

24.09.2017 17:30

V rámci aktivít „Európskeho týždňa mobility“ / od 16.09. 22.09.2017/ sa naša materská škola  i tento  rok aktívne zapojila do organizovania aktivít v rámci materskej školy. V rámci celotýždennej témy v jednotlivých pavilónoch v súlade s rozvojovými možnosťami detí, realizovali učiteľky s deťmi rôznorodé vzdelávacie aktivity zamerané na multimodálnu dopravu. Cieľom aktivít bolo zvýšiť povedomie nielen detí, ale i rodičov a priateľov školy, v oblasti podporovania opatrenia udržateľnej mestskej mobility, zvýšiť prepravu multimodálnou dopravou- peši, na bicykloch, kolobežkách, odrážadlách, či hromadnou dopravou. Nezabudnuteľný zážitok mali deti z aktivity  „maľovanie na tvár“, v rámci ktorej  im študentky SOŠ na Nerudovej ulici v Hlohovci maľovali na tvár dopravné značky, či dopravné prostriedky multimodálnej dopravy. I touto formou prispievame k riešeniu situácie na cestách, či ochrane životného prostredia.