DEŇ JABLKA, DEŇ PÓVODNÝCH ODRÓD JABĹK

22.10.2017 20:32

Docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne osláv „Dňa jablka“, známeho aj ako „Deň pôvodných odrôd jabĺk“. Pripomíname si ho   každý rok 21. októbra.

Naša materská škola hravou formou  realizovala rôzne aktivity, ktorých hlavným obsahom bola oslava aj zdôrazňovanie bohatstva odrôd tohto ovocia. Podstatná  myšlienka  týchto aktivít spočívala v tom, aby si deti uvedomovali, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti.

Deti porovnávali nielen tvar, farbu, ale i chuť rôznych druhov jabĺk a nápojov, ktoré sa dajú z nich pripraviť. Na záver týždňa dňa 20.10. v piatok, zrealizovali učiteľky pre všetky deti besiedku, ktorej hlavnou časťou bolo divadelné predstavenie pod názvom „Jabĺčko“, ktorého obsah nielen analyzovali, hodnotili konanie zvieracích postáv, dramatizovali, ale i ochutnávali jabĺčka spolu s hlavnými hrdinami, ktoré pre deti pripravili tety kuchárky.

Na záver si spoločne zatancovali, vyjadrili pohybom obsah piesne Jabĺčko. Aj jedálny lístok obsahoval tento deň  využitie jabĺk v teplých i studených, či sladkých pokrmoch.

V rámci aktivít „Dňa jablka“ naša škola získala sponzorsky dve debničky čerstvých jabĺk.
Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú - jablko prospieva zdraviu. Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus, môžu si ho dopriať aj pacienti s cukrovkou. Odborníci dodávajú, že jablko má protizápalové, mikrobiologické a krvotvorné účinky. Nepochybne aj preto sa slovo jablko dostalo do ustálených spojení napríklad:

                                   "Denne jedno jablko pre zdravie".