DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MŠ

04.05.2018 21:30

V piatok 27.04. 2018 sa v našej materskej škole uskutočnil „Deň otvorených dverí“. Našim cieľom bolo ukázať rodičom priestory našej materskej školy, v ktorých prebieha edukačný proces, materiálne vybavenie, oboznámiť ich s výchovno-vzdelávacím programom, zoznámiť ich s aktivitami, ktoré na našej škole realizujeme, so zameraním školy a ostatnými možnosťami, ktoré poskytujeme.

Deti, ktoré ešte nenavštevovali materskú školu, ale i ich rodičov a rodinných príslušníkov srdečne privítala zástupkyňa riaditeľky pre elokované pracovisko Vinohradská 7, Hlohovec, Janka Števováspolu so Šašom a Včielkou Evkou , ktorí pod kostýmom skrývali učiteľky materskej školy. Odovzdali deťom darček v podobe symbolu našej školy kvet „Margarétku“, ktorú zhotovilideti z materskej školy, ktoré sa na nových kamarátov veľmi tešili. Následne prežili spoločné chvíle pri hrových činnostiach, či vzdelávacích aktivitách. Spoločne si zahrali divadlo, navštívili tajomný les, prešli prekážkovou dráhou a zatancovali si.

Rodičia s deťmi mali možnosť nahliadnuť do priestorov a diania školy, zažili spolu s deťmi atmosféru detského kolektívu a zúčastnili sa na hrových činnostiach, či vzdelávacích aktivitách.

Opäť sme otvorili dvere našej materskej školy pre všetky deti, ktoré ešte materskú školu nenavštevovali, aby sa mohli oboznámiť s prostredím a pohrať sa s kamarátmi. Odchádzali spokojné, deti aj rodičia.

Veríme, že im táto návšteva raz uľahčí prvé dni v novom prostredí materskej školy.