DIVADELNÉ PREDSTAVENIE „O PSÍČKOVI A MAČIČKE“.

19.11.2018 16:11

V mesiaci novembri navštívilo dňa 14.11. 2018 našu materskú školu Divadlo Príbeh zo Žiliny pod názvom „O psíčkovi a mačičke“.

Rozprávkovú knižku „ O psíčkovi a mačičke“ v roku 1929 napísal a nakreslil pán Josef Čapek – maliar, grafik, ilustrátor, spisovateľ, novinár a dramatik, brat Karla Čapka. Táto jednoduchá a hravá knižka vychováva a zabáva celé generácie detí už celých 86 rokov. A práve príbehom  a dobrodružstvom  z tejto knižky  sa nám predstavilo divadlo Príbeh.

Predstavenie  nám   ponúklo množstvo akčných, ba priam až komických situácií, ktoré udržiavali  pozornosť detí. Zároveň podporili ich  vnímavosť a interaktivitu. Príbeh ponúkal malým divákom hravé nápady, v ktorých sa konfrontovali  s ľudskými charakterovými hodnotami.

Psíček Bodrík si našiel domček, v ktorom chcel bývať, ale i mačičke Klotilde sa veľmi páčil a  chcela v ňom aj ona bývať. Keď sa spoločne stretli v domčeku, začali sa dohadovať  komu domček patrí, pretože doklad o ich vlastníctve mali obaja. Na znak kamarátstva  a dôvery zahodil Bodrík svoj doklad, aby sa viacej nehádali a začali si  spolu v domčeku nažívať. Spoločne si uvarili polievočku, do ktorej dali všetko, čo mal každý z nich rád. Deti im pomohli vybrať  z polievky to, čo do polievky  nepatrí a roztriedili  správne potraviny. Na záver sa psíček s mačičkou dohodli, že sa budú navzájom rešpektovať a nebudú si presadzovať každý svoje. Na znak dôvery aj mačička zahodila doklad o vlastníctve domčeka. ...A šťastlivo bývali v domčeku spolu...

Deti si odniesli z divadelného predstavenia veľa príjemných dojmov, zážitkov a skúseností.