Dopraváčik a kamarátky značky

05.04.2018 13:19

Dňa 20.03. opäť navštívil deti v materskej škole kamarát „Dopraváčik“, s ktorým riešili hravou formou význam dopravných značiek. Hrou „Kamarátky značky“ identifikovali načo upozorňujú konkrétne dopravné značky, pre koho sú určené a čo znamenajú. Vedomosti si skvalitňovali hrou s dopravným pexesom, puzzlami či pracovnými listami. V rámci pobytu vonku určovali dopravné značky v okolí materskej školy a následne deti predstavovali v materskej škole dopravné značky, ktoré sú umiestnené v okolí ich bydliska, či cestou domov. Konkrétne dopravné značky predstavili kresbou, či maketou, ktoré zhotovili doma s rodičmi v rámci voľno časových aktivít.

Keď červená zabliká,

nepohnem sa z chodníka.

Oranžová svieti,

pripravte sa deti!

Iba farba zelená,

voľnú cestu znamená“.