DOPRAVÁČIK A POČASIE

28.02.2018 19:49

Dňa 27.02. prišiel k nám opäť   kamarát„Dopraváčik“,ktorý nám priniesol nové hry. Prichádza k nám nielen v priebehu mesiaca individuálne do každej triedy, ale raz mesačne nám prinesie hrové aktivity pre všetky deti. V mesiaci február  priniesol hry pre deti z triedy kobyliek a včielok,  zamerané na počasie, ktoré vo veľkej miere ovplyvňuje dopravu. Privítali sme sa navzájom básňou „ Dopraváčik náš kamarát“ a následne sme hrami riešili viditeľnosť farieb, vytvorili sme si deň a noc a identifikovali sme viditeľnosť farieb v noci a počas dňa. Zároveň sme diskutovali o viditeľnosti farebného oblečenia počas ročných období a počas aktuálneho počasia, ktoré sme vytvorili symbolmi počasia. Piesňou „Zima“ sme navodili zimné počasie a dramatizovali sme obsah a melódiu piesne. Na záver sme názorne pomenovávali reflexné predmety a reflexné prvky na oblečení, ich funkciu zviditeľniť osoby sme preukázali prostredníctvom baterky.  Následne sme z veľkého igelitu vytvorili v triede hmlu a začali sme experimentovať s viditeľnosťou počas hmly. Deti boli veľmi aktívne, preukazovali vedomosti a vyjadrovali svoje názory, skúsenosti, či zdôvodňovali svoje tvrdenia. Na pobyte vonku pozorovali a identifikovali reflexné prvky na oblečení, či rôzne reflexné predmety ako napr. reflexný pásik na taškách okoloidúcich. Svoje zážitky určite budú aplikovať do svojej rodiny. Hry „Dopraváčika“ určite splnili svoj cieľ. Už teraz sa deti tešia na spoločné aktivity v mesiaci marec.