DOPRAVÁČIK A SEMAFÓR

04.05.2018 21:22

Opäť nás i v mesiaci apríl navštívil náš kamarát „Dopraváčik“, s ktorým sme riešili rôzne aktivity zamerané na dopravnú tému v rámci nášho interného projektu pod názvom „Dopraváčik a semafór“. Deti mali možnosť preukázať svoje vedomosti nielen počas aktivít v materskej škole, ale i na dopravnom ihrisku, či v meste.

Dňa 25.04. 2018 deti z triedy kobyliek a včielok zážitkovým a skúsenostným učením aplikovali v praktickej činnosti svoje vedomosti a zručnosti s dodržiavaním základných pravidiel správania sa v cestnej premávke v role chodca. V centre mesta, kde sa nachádza semafór, predviedli bezpečný a správny prechod cez priechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou.

Deti si uvedomovali význam a účel technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.