DOPRAVÁČIK A ŽELEZNICA

30.05.2018 14:13

Dopraváčik maskot nášho interného dopravného  projektu pripravil pre deti v mesiaci máj zaujímavé aktivity z oblasti železničnej dopravy. Jednou z nich bola i exkurzia na železničnú stanicu v našom meste, ktorej sa zúčastnili  dňa 22.05.2018 deti z triedy lienok.Piesňou„Ide, ide vláčik, ide, ide vlak…“,odchádzali deti na exkurziu na železničnú stanicu.Zvedavo  sledovali všetko naokolo. Pozornosť zbystrili na páni v červenej čiapke- bolato výpravkyňa. Hvizdom píšťalky a ,,dopravným terčíkom“ dala rušňovodičovi znamenie na odchod vlaku.Priamo pozorovali prácu výpravkyne  pri príchode a odchode vlakov, správanie sa ľudí pri nastupovaní do vlaku a vystupovaní z vlaku. Zážitkovým učením priamym kontaktom sa so zamestnankyňou železničnej stanice sa oboznámili   s prácou výpravkyne a so záujmom si pozreli  exteriér a interiér železničnej stanice. Do materskej školy sa vracali s nezabudnuteľnými zážitkami, dojmami,  pocitmi a veselo rozprávali svoje skúsenosti, poznatky z exkurzie kamarátovi Dopraváčikovi.