Dopraváčik - lekárnička a čísla tiesňového volania

30.01.2018 21:25

Dňa 22.01.2018 opäť navštívil deti na elokovanom pracovisku Pribinova 69, Hlohovec v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti kamarát „Dopraváčik“, s ktorým diskutovali  o dôležitom  telefónnom  číslom „112“. Prostredníctvom edukačného príbehu „Pastelky a kĺzačka“ si deti uvedomovali nebezpečenstvo pošmyknutia na ľade a s ním spojeného úrazu, a dôležitosť poskytnutia a privolania prvej pomoci.

Kamarátov na elokovanom pracovisku Vinohradská 7, Hlohovec,  navštívil Dopraváčik zase dňa 30.01. 2018 a prišiel, aj s lekárničkou, aby sa s deťmi porozprával o rôznych druhoch, obsahu, ale hlavne o funkcii lekárničiek. Deti aktívne komunikovali s Dopraváčikom, pohotovo reagovali a definovali význam a funkciu lekárničiek. Zhodli sa, že je to kufrík, brašna, či  autolekárnička, ktorá sa používa na poskytnutie prvej pomoci zraneným, alebo náhle ochoreným osobám.  Lekárničku, ktorú nám priniesol, patrila medzi nástenné lekárničky a deti identifikovali jej obsah. Následne zdravotnícke potreby z lekárničky využili pri situačnej hre- „ Zranený kamarát“. Deti boli hrdé, že poskytli kamarátovi prvú pomoc. Na záver sa oboznámili s miestom umiestnenia lekárničiek v našej materskej škole. Už teraz sa tešia na ďalšie hry s Dopraváčikom.