Európsky týždeň športu

02.10.2017 15:29

Naša materská škola sa v  rámci pohybového programu školy  zapojila do tretieho  ročníka celoeurópskej aktivity, ktorá sa  na Slovensku konala od 23.  do 30. septembra. Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane je  „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Naša škola ponúka veľa príležitostí pre deti na pravidelnú fyzickú aktivitu s rešpektovaním rozvojových možností našich detí. Naše najstaršie deti z triedy včielok a kobyliek zvládli v príjemnom septembrovom počasí turistické vychádzky do prírody- do Zámockej záhrady a k rieke Váh, kde nielen pozorovali krásy prírody, ale v prírodnom prostredí Zámockej záhrady, či na hrádzi povodia rieky si spoločne zasúťažili v behu.

Športové aktivity sme realizovali i na školskom dvore, ktorý nám ponúka priestor na rôzne  športovo- pohybové aktivity, či praktické aktivity na Margarétkinom dopravnom ihrisku. Veľmi obľúbené pre deti boli disgolfové aktivity, v ktorých preukázali svoje pohybové zručnosti, schopnosti a hlavne svoj aktívny vzťah k pohybu a športu.

Materská škola i touto formou rozvíja u detí pozitívne návyky k pohybu a športu, výchova a vzdelávanie v tomto smere je dobrým východiskom, aby tieto návyky prechádzali do dospelosti.