EXKURZIA V PLANETÁRIU

28.02.2018 10:55

Krásna je to planéta, do modrej je odetá. Miliónom malých detí slnko na nej stále svieti. (Zemeguľa)

Raz je guľa, raz je rožtek, nemá oči, nemá noštek. Neprezradím ani vám, kto je ten čudný pán. (Mesiac)

Milióny sú ich tam, ja však jednu svoju mám. Maličká je, maličká, žmurká na mňa z nebíčka. (Hviezda)

Aj prostredníctvom hádaniek sme motivovali deti k téme týždňa „Tajomný vesmír“. Deti sa čoraz viac zaujímajú o náročnejšie témy. Jednou z nich je i vesmír. Celý týždeň sme hravou formou a rôznym spôsobom približovali deťom tajomný a obdivuhodný vesmír a význam jeho poznania pre človeka. Zamerali sme sa na slnečnú sústavu a jednotlivé planéty. Prostredníctvom výtvarných a pracovných činností, tvorivej dramatiky, prezentáciou, prácou s detskými encyklopédiami sme rozvíjali u detí predstavy o vesmíre. Najvhodnejšou formou bola dňa 22.02. exkurzia do planetária, ktorej sa zúčastnili deti z triedy kobyliek a včielok. Naše mesto Hlohovec je jedno z málo miest na Slovensku, kde sa nachádza planetárium, ktoré umožňuje premietať na kopulu umelú oblohu, Slnko, Mesiac, planéty a hviezdy. Príbehom „Kamilka na potulkách vesmírom“, ktorý je určený pre deti materských škôl, zamestnanec planetária priblížil deťom pútavou detskou formou súhvezdia severnej oblohy, základné poznatky o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme. Prostredie planetária i príbeh zanechal v deťoch veľa neopakovateľných zážitkov, dojmov a nových skúseností. Deti vyjadrovali vlastné myšlienky, názory a skúsenosti v súvislosti s poznatkami o vesmíre a zároveň sme sa výtvarnými produktmi detí zúčastnili XXXIII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže „ Vesmír očami detí“. Netrpezlivo budeme čakať na vyhodnotenie.