HASIČI V MATERSKEJ ŠKOLE

09.06.2019 20:19

 „ Horí, horí, idú hasiči, horí, horí ohník zasyčí.“

V rámci osláv MDD a interného projektu „Dopraváčik“ navštívili dňa 31.05. 2019 našu materskú školu profesionálny hasiči z Hasičskej stanice V Hlohovci. Cieľom návštevy bolo  zážitkovým učením priblížiť deťom profesiu hasičov.  Deti privítali hasičov dobrou náladou.  Náročné a veľmi nebezpečné povolanie im hasiči   predstavili predvedením   hasičského  auta, jeho vybavenie, opísali a názorne ukázali oblečenie hasiča, porozprávali o nebezpečenstve ohňa.  Deti mali možnosť vyskúšať si  hasičskú ochrannú  prilbu,  chytiť do ruky rôzne náradie a náčinie , ktoré hasiči bežne využívajú pri svojej práci, ktoré sú potrebné pri záchrane ľudských životov.  S radosťou si vyskúšali sedieť v hasičskom aute  a veľmi sa im páčilo spustenie hasičskej sirény. Deti prežívali veľkú radosť , keď im hasiči dovolili vyskúšať si ako sa taká požiarna hadica používa. Najväčšiu radosť mali, že sa mohli previesť po školskom dvore v hasičskej štvorkolke, či spúšťať sa zaistení po hasičskom lane z jedného miesta na druhé, ktoré imitovali záchranársku situáciu.
Návšteva  hasičov v našej materskej škole deti veľmi potešila a zároveň obohatila  novými  skúsenosťami. Bol to výnimočný a inšpiračný deň pre deti, pretože sa deti  vždy radi pokochajú technikou a ukážkami činnosti práce hasičov , veď v ich očiach a nielen v ich, sú to hrdinovia

Ešte raz sa týmto chceme poďakovať našim hasičom.