HRÁME SA POHYBOM

29.11.2018 19:55

Pohyb je pre každé dieťa prirodzený a zároveň aj nevyhnutný. Deti disponujú obrovským množstvom energie, ktorú je potrebné dostať von. Ich túžba hýbať sa je rovnako prirodzená ako túžba spoznávať nové veci.

Naša materská škola prijala pozvanie riaditeľky Základnej školy s materskou školou, A. Felcána 4 v Hlohovci, ktorá organizovala metodický deň pre materské školy a deti predškolského veku pod názvom „HRÁME SA POHYBOM“.

Z kapacitných dôvodov mestskej telocvične, kde sa dňa 22.11. 2018 konal    metodický deň, sa  zúčastnilo 10 predškolákov z triedy včielok. Cieľom stretnutia bol rozvoj koordinačných schopností detí. Deti s veľkým záujmom a nadšením realizovali rôzne pohybové cvičenia pre rozvoj koordinačných schopností s využitím učebných pomôcok- gymnastické obruče, koordinačný rebrík, či lavičky. Zároveň boli  veľmi aktívne pri realizovaní pohybových hier zameraných na rozvoj koordinácie. Na záver dostali deti preukazy s lepkami loptičiek, ktoré si budú nalepovať do preukazu za každú účasť na metodickom dni.

Účasťou na metodickom dni  podporujeme  zdravie a lepší imunitný system detí,  udržujeme  telesnú hmotnosť , deti si pohybom  zlepšujú koordináciu, rovnováhu, vytrvalosť a silu. Okrem iného má pohyb priaznivý vplyv na psychiku a je skvelým pomocníkom proti stresu a únave.  

Pohyb je skutočne jedinečný a zázračný prostriedok udržiavania a zvyšovania zdravia, citového rozvoja, upevňovania vôle a  nadväzovania prekrásnych priateľstiev. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.