Hudobný program pre deti "Ja som dobrý remeselník"

27.01.2018 08:00

Dňa 23.01. 2018 navštívil našu materskú školu hudobník Peter Hlbocký z Piešťan spolu so svojim synčekom Jakubkom. Predstavil sa kultúrno- hudobným programom, prezentujúcim ľudové tradície prezentáciou dávnych remesiel a ľudových hudobných nástrojov pod názvom „Ja som dobrý remeselník“. Deťom predstavil ľudové remeslá ako napríklad obuvníka, kováča, mlynára, pekára, mäsiara, hrnčiara, vinára, zvonciara, muzikanta, či drotára. Každé remeslo priblížil deťom pre lepšiu predstavivosť básňou, porekadlom, príslovím, alebo hádankou, či výrobkom, ale i piesňami s doprovodom mnohých ľudových hudobných nástrojov, ktoré sú v súčasnosti už menej známe. Pán Hlbocký ovládal hru na všetky hudobné nástroje a dokonca pri niektorých ho sprevádzal i šikovný synček Jakubko. Deti s veľkým záujmom počúvali nielen piesne, ale i krásne hudobné zvuky, ktoré vydávali – heligónka, drumbľa, píšťalka, husle, okarína, mrmlák, ninera, koncovka, fujara, gajdy, či zvonce. Samozrejme hru na niektoré z nich si vyskúšali i deti a zaspievali si spoločne niekoľko ľudových piesní. Deti predstavenie veľmi zaujalo a upútalo, výkony pána Hlbockého odmeňovali veľkým potleskom. Hudobné vystúpenie zanechalo nielen v deťoch, ale i pedagogických zamestnancoch príjemné zážitky, odniesli sme si veľa neopakovateľných pocitov a dojmov.