III. ročník Discgolfovej olympiády

21.06.2018 13:36

Dňa 06.06. 2018 sme sa opäť po roku  zúčastnili už III. ročníka Discgolfovej olympiády v MŠ Hollého, Hlohovec, ktorú organizovalo   OZ Fraštačania. Olympiády sa zúčastnili 4 materské školy. Našu materskú školu reprezentovalo 5 detí z triedy včielok- Nella Hrnčárová, Samuel Trnka, Erik Klčo, Adam Čerešník a Jakub Jurík. Zúčastnené deti súťažili nielen v discgolfe, ale i v iných disciplínach. Súťažili na piatich stanovištiach:

  • zhodenie penových plechoviek loptičkou,
  • hádzanie lopty do basketbalového koša,
  • hádzanie „lietajúceho“ taniera na kôš, deti stojace na podložke s udržaním rovnováhy,
  • hádzanie textilných tanierikov do otvorov,
  • hádzanie „lietajúceho“ taniera na kôš na diaľku.

Po ukončení súťažných disciplín deti netrpezlivo čakali  na vyhodnotenie. Po sčítaní všetkých získaných bodov naša materská škola získala rovnaký počet ako Materská škola Hollého, Hlohovec, preto deti ešte raz súťažili v hádzaní „lietajúceho“ taniera na kôš na diaľku, aby sa rozhodlo o víťazovi. Nastalo však prekvapenie, opäť oba materské školy získali rovnaký počet bodov. Na záver rozhodol posledný rozstrel- jeden hod „ lietajúcim“ tanierom na diaľku na kôš. Víťazstvo nám utieklo o vlások, získali sme pekné 2. miesto. Každé dieťa dostalo medailu, loptičku a pre materskú školu získali vecnú cenu s diplomom  a športové potreby.