INDICKÉ BÁJKY OČAMI DETÍ

03.06.2019 15:31

Výtvarnými prácami detí sme sa dňa 24.05. 2019  aktívne v rámci multikultúrnej výchovy zúčastnili 5. ročníka výtvarnej súťaže pod názvom „Indické bájky očami slovenských detí“, ktorej cieľom bolo    zmysluplné trávenie voľného času , využitie témy na školách, ako aj o obohatenie detí o umelecké zážitky a radosť z tvorivosti.

Deťom sme sprostredkovali a následne spoznávali  kultúru Indie, jej pestrofarebnosť, prírodu.  Spoločne sme si  prečítali príbehy, porozprávali sme sa o nich, o múdrostiach ukrytých v bájkach a potom sa už deti z triedy včielok  pustili do kreslenia..