JESENNÉ TVORIVÉ DIELNE

11.10.2018 19:54

Ani sme sa nenazdali a je tu opäť jeseň. Ponúka nám prírodné dary  v podobe farebného  lístia, rôznych  druhov plodov a rôznych prírodnín. V rámci spolupráce s rodinou i v rámci témy edukačného procesu „Jesenný košík“  sme opäť i tento školský rok zrealizovali jesenné tvorivé dňa  09.10. 2018 popoludní na školskom dvore v sprievode  príjemného  teplého jesenného počasia.

K jeseni neodmysliteľne patrí zber úrody a plodov. Jesenné plody priniesli nielen rodičia, ale i učiteľky z „Duškovej záhrady“. Na stoloch bolo možno vidieť hrozno, rôzne druhy tekvíc, jablká, hrušky, ale i pestrofarebné prírodniny a rôznorodý materiál a pomôcky. Využitie týchto prírodnín je veľké, no pri práci s nimi v tvorivých dielňach máme možnosť využiť svoje zručnosti, fantáziu a kreativitu. Stačí si len vybrať. Popustili sme uzdu fantázii a z nazberaných prírodnín deti spolu s rodičmi vytvorili krásne prírodné diela. Radosť, aká panovala pri práci a pyšné deti na svojich rodičov, sa nedá ani opísať. Tešili sa nielen zo svojich výtvorov, ale aj z prác svojich kamarátov.

Forma takejto  spolupráce nám dáva možnosť  lepšie sa spoznať a vzájomná otvorenosť, ochota pomôcť, vytvára dobré vzťahy medzi deťmi, rodičmi a učiteľkami.
Naďalej budeme v tejto práci pokračovať a hľadať nové nápady a možnosti využitia dobrej spolupráce s rodičmi, starými  rodičmi a učiteľkami   materskej školy. Na tejto akcii sa vždy podieľa celý kolektív školy, čo tiež upevňuje dobré

pracovné aj osobné vzťahy.

V  októbri budeme realizovať jesenné tvorivé dielne i v triede lienok a kobyliek.