Jún

24.09.2017 19:56

Týždeň radosti- oslavy MDD, profesionálne divadelné predstavenie, návšteva cukrárne, súťaže a hry, návšteva kamarátov na  elokovanom pracovisku

05.06. – Svetový deň životného prostredia

Športová olympiáda- aktívna účasť

Rodičia varia guláš - elokované pracovisko

Tablo predškolákov- slávnostné vystavenie tabla, zapojenie do akcie mesta o najkrajšie tablo

Rozlúčka s predškolákmi

Nočný spánok- rozlúčka  s predškolákmi

Koncoročný výlet