KAMARÁTKA KNIŽNICA

28.02.2018 19:59

„ V knižnici je veľa kníh, požičiam si jednu z nich...“

Dňa 28.02. navštívili deti z triedy kobyliek a včielok opäť ako každý mesiac Mestskú knižnicu v Hlohovci . Ako malí čitatelia prišli odovzdať knihy, ktoré si zapožičali v minulom mesiaci a zároveň si zapožičali nové knihy, ktoré súvisia s témami v rámci mesiaca marca. Knihy, ktoré si zapožičali budú využívať v rôznych aktivitách počas mesiaca a samozrejme ich požičajú i kamarátom v ostatných triedach. V marci navštívia  opäť knižnicu a  návšteva bude spojená s aktivitami  v rámci mesiaca-  Marec mesiac knihy. Spolu so zamestnankyňou knižnice si porozprávajú ako vzniká kniha, kto  sa na jej vzniku podieľa.

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.

Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.