Kamarátka knižnica

23.06.2019 20:38

 „KNIHA NIE JE NUDA...“

Dňa 04.06. 2019  deti z triedy včielok navštívili v rámci mesačnej spolupráce poslednýkrát v školskom roku 2018/19  Mestskú knižnicu v Hlohovci. Deti pravidelne navštevovali mestskú knižnicu a prostredníctvom zážitkového učenia sme podporovali u nich vzťah ku knihám pretože čas v knižnici je kvalitne strávený čas , mnohé z detí vlastnia čitateľský preukaz, čím sa deti  učia  k zodpovednosti, deti sa pri výbere kníh viedli  k  rozhodovaniu,  vrátenie kníh načas učilo deti k sebadisciplíne. Knižnica je skvelé miesto pre socializáciu detí a návšteva knižnice je zábava a vzdelávanie zároveň. Príbehy ukryté v knihách otvárali deťom  po celý školský rok dvere do detskej fantázie.  Na rozdiel od sfilmovaných, kreslených, či animovaných príbehov, kde je všetko už vizuálne dané, pri knihách si každé dieťa mohlo  vytvárať vlastné predstavy. Práve predstavivosť tvorí základ vývoja kognitívnych schopností dieťaťa.

Ak chceme, aby sa z našich detí stali čitatelia na celý život, mali by sme im dopriať dostatok radostných skúseností s čítaním a ukázať im, že kniha môže byť rovnocenný a v mnohých prípadoch ešte lepší kamarát ako počítač, mobil či televízor.