Kladenie vencov

18.05.2018 13:31

Mesto Hlohovec si pietnym aktom kladenia vencov v stredu 9. mája 2018 pripomenulo Deň víťazstva nad fašizmom. Spomienky sa okrem predstaviteľov mesta, zamestnancov mestského úradu, zástupcov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a armády a ďalších hostí, zúčastnili  i deti  materských a základných škôl. Kladenia vencov sa zúčastnila i naša materská škola v zastúpení detí z triedy kobyliek a včielok. Už 73 rokov si na Slovensku spomíname na výročie kapitulácie nacistického Nemecka.

I touto formou sme u detí prehlbovali predstavu o dôležitosti mieru medzi všetkými národmi a ľudmi.