Koncoročné fotografovanie tried

23.06.2019 20:40

Opäť sa pomaly končí ďalší školský rok. Deti prežili spolu so svojimi kamarátmi v našej  materskej škole „Margarétka“ veľa krásnych neopakovateľných chvíľ, nezabudnuteľných zážitkov, emócií a získali veľa nových skúseností, vedomostí, či zručností. Tradíciou našej školy je koncoročné fotografovanie kolektívov detí, pretože spoločná fotografia je pre deti nielen pamiatkou, ale zároveň i spomienkou na svojich kamarátov. Fotografovanie sa uskutočnilo dňa 11.06. 2019 v exteriéri materskej školy. Koncoročné fotografie skrášlia    albumy  rodičov detí a zároveň zaplnia ďalšiu stranu fotoalbumu školy.