Koncoročný poldenný výlet- Kráľova pri Senci

21.06.2018 13:37

„Už sme prišli z výletu, z výletu, z výletu,

nezmokli sme už sme tu, už sme tu...““

Deti z triedy kobyliek a včielok sa dňa 19.06. 2018 zúčastnili koncoročného poldenného výletu do Kráľovej pri Senci. V tejto obci sa nachádza pozoruhodná expozícia- Múzeum včelárstva na Slovensku, ktoré je priamo   v areáli Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci. Deti mali možnosť nielen vidieť, ale i počuť veľa z histórie včelárstva. Dozvedeli  sa, že iniciátorom  založenia múzea bol Rudolf Mičieta, autor prvého diela o dejinách včelárstva na Slovensku. Múzeum začalo zhromažďovať svoje zbierky v roku 1975. So zaujatím počúvali rozprávanie o živote včielok a ich význame pre život.

Obdivovali  sprístupnené jedinečné starobylé úle, kláty, dlabáky a koše, ktoré sa používali už v 17. storočí, debničkové úle rozličného typu z osemnásteho storočia. Z novších exponátov z 19. a 20. storočia videli najzaujímavejšie figurálne úle, ale i včelárske náradie a špeciálne včelárske pomôcky a nástroje. V skanzene navštívili  „Perníkovú chalúpku“, kamaráta „dreveného medveďa“, ale lákadlom pre deti bola i ochutnávka medu, či priame pozorovanie získavania medu zo včelých plastov. Dozvedeli sa , kde všade sa pridáva med a aký je dôležitý pre naše zdravie.

Na záver si spoločne zaspievali a zatancovali so zamestnancom múzea v rytme gitary. Z výletu si odniesli veľa neopakovateľných zážitkov a dojmov, ale i nových skúseností.