Koza Líza“ v materskej škole- MEK,MEK, MEK....

28.05.2019 06:44

Medzinárodný deň mliekasa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

V spolupráci so školskou jedálňou sme v rámci edukačného procesu  a projektu „Zdravýživka“ realizovali aktivity, ktorých cieľom bolo poukázať na význam mlieka nielen pre deti a povzbudiť ich, aby mlieko a mliečne výrobky nechýbali v každodennom jedálničku.

Aktivity  v našej škole  začal návštevou  Zdravýživky, ktorá spolu s deťmi priniesla nielen detské encyklopédie, obrázky a obaly mliečnych výrobkov, ale i obrázky zvierat, z ktorých máme úžitok v podobe mlieka. Deti si rozšírili poznatkový systém o význame chovu a spôsobe života hospodárskych zvierat  pre človeka, zhotovili si výstavu z obalov  mliečných výrobkov, ktorú doplnili o obaly  výrobkov, ktoré majú radi,  zmyslovou hrou identifikovali mlieko zo zaviazanými očami, sluchovou hrou rozlišovali zvuky týchto zvierat, oboznamovali sa s piesňou Koza Líza, zahrali sa hru Na kozu a hospodára. Na záver im Zdravýživka pripravila prekvapenie v podobe návštevy kozy.  Našu materskú školu dňa 24.05. 2019 navštívila s tetou Aničkou kozička Líza, ktorej sme pripravili sladkú odmenu- jabĺčka. Deti okrem iného mali možnosť vidieť praktickou ukážkou akým spôsobom sa môže dojiť mlieko. Kozičku si prišli pozrieť i deti z elokovaného pracoviska z Materskej školy na Pribinovej ulici.

Cieľom aktivít bolo   zvýšiť povedomie o význame konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov ako dôležitej zložke výživy, o dôležitosti mlieka v našom dennom jedálničku.

 

 

„Mliečko, mliečko, to je veda, teraz to už dobre viem,

Bez neho sa vyrásť nedá, hneď si mlieko nalejem...“