Lienka „ Bodkulienka“

05.04.2018 13:34

V rámci mesiaca –Marec mesiac knihy sme realizovali s deťmi rôzne aktivity s knihami. Navštívili sme formou exkurzie Mestskú knižnicu v Hlohovci, predškoláci v rámci spolupráce s II ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec, navštívili školskú knižnicu, rodičia čítali deťom pred spánkom, zhotovovali sme detské knihy, záložky do knihy a deti z triedy lienok navštívila maňuška „Lienka Bodkulienka“. Každý deň išla „Lienka Bodkulienka“ k jednému kamarátovi z triedy domov a nasledujúce ráno nám porozprávala, čo zažila u kamaráta. Pani učiteľky zapisovali jej príbehy, z ktorých zhotovili Knihu Lienky Bodkulienky.