Máj

24.09.2017 19:55

15.05.- Sverový deň rodiny

18. 05. – Svetový deň mlieka

Deň rodiny- besiedka, prezentácia krúžkovej činnosti

Jarný tanier zdravia- ochutnávka

Dopraváčik a železnica- exkurzia

Návšteva mestskej knižnice- mesačná  spolupráca

Zlatý kľúčik- prehliadka detskej tvorivosti