MAREC - MESIAC KNIHY

30.03.2019 18:55

„ KNIHA JE OKNOM DO SVETA.“

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.
Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.

V mesiaci marci všetky triedy  navštívili formou exkurzie Mestskú knižnicu v Hlohovci v rámci témy týždňa „Marec mesiac knihy“. / trieda mravčekov 12.03., trieda lienok 13.03., trieda včielok 14.03., trieda kobyliek 15.03./ V mestskej knižnici v závislosti od rozvojových možností detí aktívne diskutovali so zamestnankyňou knižnice o knihách. Prezentovali svoje vedomosti o vzniku knihy, kto je  autorom, ilustrátorom  a zároveň sa dozvedeli veľa nového,  prečo je práve mesiac marec mesiacom knihy. Vypočuli si detské príbehy a následne si prezreli nové encyklopédie a detské obrázkové knihy. Mali možnosť vidieť ako sú v knižnici poukladané a označené knihy podľa nielen žánrov, ale i podľa vekovej kategórie čitateľov. Na záver si deti z triedy včielok  požičali knižky, ktoré prídu vrátiť do knižnice opäť v nasledujúcom  mesiaci, pretože  knižnicu navštevujú systematicky každý mesiac. Všetky deti poznajú nielen účel knižnice, ale i kníhkupectva.