Marec

24.09.2017 19:54

Marec mesiac knihy- čítanie v MŠ, doma pred spaním

Mestská knižnica- exkurzia, vznik knihy, čítajme si spolu

Návšteva II. ZŠ Koperníkova, Hlohovec - školská knižnica

MDŽ- zhotovovanie darčekov

13. marec- Medzinárodný deň Planetárií- exkurzia

22. marec – Svetový deň vody

Veselé zúbky- stomatohygiena 

Dopraváčik a kamarátky značky