MOJA RODINA

03.06.2019 15:28

V rámci Svetového dňa rodiny/ 15.05./ sme sa výtvarnými prácami detí zúčastnili  výtvarnej súťaže pre deti materských škôl pod názvom MOJA RODINA, ktorú organizovala Mestská knižnica mesta Piešťany. Okrem triednych aktivít konaných pri príležitosti svetového dňa rodiny, pripravujeme slávnostnú besiedku v mesiaci jún.