Naše mesto Hlohovec, Michalský jarmok

02.10.2017 15:30

V rámci témy týždňa Hlohovec – naše mesto deti spoznávali a preukazovali svoje vedomosti o svojom  meste rôznymi aktivitami.  Na  základe priamej skúsenosti sa vedeli orientovať v najbližšom okolí MŠ, vedeli opísať trasu z MŠ do II. ZŠ Koperníkova, Hlohovec, s využitím orientačných bodov. Zároveň navštívili prvákov, svojich kamarátov z materskej  školy, ktorí im predviedli,  čo všetko  stihli v základnej škole za mesiac. Pochválili sa svojimi prácami a my sme im zase popriali veľa ďalších školských úspechov.

Deti si zdokonaľovali svoje vedomosti, poznatky z oblasti spoznávania  niektorých  historických, dominantných  a významných objektov v najbližšom okolí ako napr.  – kostol Svätého Michala,  Hlohovecký zámok a Empírové divadlo v Zámockej záhrade. Na základe vlastnej skúsenosti rozprávali o účely a funkcie týchto budov.

Ľudové tradície nášho mesta spoznávali i prostredníctvom návštevy na Michalskom  jarmoku. Spoznávali tradičné remeslá, ktoré vykonávali v našom meste naši predkovia a zároveň mali možnosť pozorovať pracovné postupy pri výrobe niektorých produktov. Deti si odniesli z aktivít v rámci témy týždňa nielen veľa nových skúseností, vedomostí, ale i veľa zážitkov a dojmov.