NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE V HLOHOVCI

30.05.2018 14:15

Mesačnú systematickú spoluprácu s Mestskou knižnicou v Hlohovci  sme ukončili v školskom roku 2017/18poslednou návštevou dňa 28.05. 2018.  Deti z triedy kobyliek a včielok si vypočuli poučný  príbeh od autora Petra Stoličného z knihy „Rozprávky o dopravných prostriedkoch“. Príbeh úzko súvisel s témou týždňa- doprava. Na základe vypočutého príbehu deti konfrontovali  svoje vlastné skúsenosti a zážitky v role chodcov, cyklistov a kolobežkárov. Následne pracovali s detskými encyklopédiami s dopravnou tematikou. Na záver sa deti pekne poďakovali zamestnankyne knižnice z detského oddelenia za zaujímavé mesačné stretnutia a podarovali jej svoje výtvarné produkty, ktoré jej nakreslili naši predškoláci. Kresby našich detí budú zdobiť interiér mestskej knižnice.

Po letných prázdninách už naši bývalí predškoláci budú navštevovať mestskú knižnicu už ako prváci základnej školy.

         ...„KNIHA JE OKNOM DO SVETA“...