NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE

06.11.2017 21:02

Naša materská škola už niekoľko rokov funkčne spolupracuje s mestskou knižnicou v našom meste, pravidelne začiatkom každého nového školského roka podpisujeme zmluvu o vzájomnej spolupráci. Dňa 02.11. 2017 navštívili naši predškoláci z pavilónu včielok a kobyliek mestskú knižnicu, aby si formou zážitkového učenia rozšírili nielen vedomostný potenciál, ale aby získali pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám ako takým. V prostredí detského oddelenia mestskej knižnice, získali informácie ako sa stať čitateľmi knižnice, aké výhody ale aj povinnosti im vo vzťahu knižnica- čitateľ vznikajú. Vypočuli si jesenný príbeh „ O pyšnom zlatom liste“ z knihy Belások a Belásenka od autorky B. Mikšíkovej. Aktívne spolupracovali a reprodukovali vypočutý príbeh. Na záver si prezreli a opisovali obrázky v detských encyklopédiách, ktoré súviseli s ročným obdobím, identifikovali prírodné javy, zvieratá a lesné plody. Plní zážitkov, dojmov sa už tešia na ďalšiu pravidelnú mesačnú návštevu. Veríme, že týmto spôsobom si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.