NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE

09.02.2018 11:14

Deti z triedy kobyliek a včielok navštívili dňa 31.01. 2018 Mestskú knižnicu v Hlohovci. Pravidelnou mesačnou návštevou knižnice utvárame u detí nielen záujem a pozitívny vzťah ku knihám, ale i k získavaniu informácií a k túžbe čítať. Cieľom návštevy mestskej knižnice v januári bolo spoznávať literárne diela so zimnou témou, ktorá súvisela s témami výchovno-vzdelávacej činnosti v rámci mesiaca. Deti si so záujmom vypočuli zimný príbeh „Čarovná zima ježky Anežky z knihy „Zvončekový les“. Dej príbehu bol zameraný na zimné športy a radovánky, ktorého dej nielen reprodukovali, ale zároveň ho i konfrontovali so svojimi osobnými skúsenosťami a zážitkami. Následne sme im tajomstvo snehu a ľadu sprístupnili i náučnou knihou „Veľká kniha snehu a ľadu“, z ktorej získali zaujímavé informácie o krajine snehu a ľadu. Už teraz sa tešia na priaznivé zimné počasie, ktoré im umožní užiť si zimné radovánky.