NÁVŠTEVA PLANETÁRIA V HLOHOVCI

21.03.2019 20:36

Naše mesto Hlohovec sa môže pochváliť i tým, že je jedno z mála miest na Slovensku, kde sa nachádza planetárium, ktoré umožňuje premietať na kopulu umelú oblohu, Slnko, Mesiac, planéty a hviezdy.

V rámci témy týždňa „Vesmír- naša zem je guľatá...“ sme deťom hravou formou a rôznym spôsobom približovali tajomný a obdivuhodný vesmír a význam jeho poznania pre človeka. Jednou z foriem bola i exkurzia do planetária v našom meste, ktoré navštívili dňa 20.03. 2019 deti z triedy kobyliek a včielok.

Príbehmi  „Kamilka na potulkách vesmírom“, „Zo života hviezd“ a „Tajomstvá vesmíru,  ktoré  sú  určené pre deti materských škôl,  zamestnanec planetária  priblížil  deťom pútavou detskou formou   súhvezdia severnej oblohy, základné poznatky o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme. Prostredie planetária, ale i príbehy zanechali v deťoch veľa neopakovateľných zážitkov a emócií, ale i nových poznatkov a skúseností.

Deti vyjadrovali vlastné myšlienky, názory a skúsenosti v súvislosti s poznatkami o vesmíre počas exkurzie a aktívne sa zapájali do rozhovoru.

Na záver ich čakalo veľké prekvapenie v podobe priameho pozorovania slnka ďalekohľadom a zároveň hodnotili výhľad na krásne slnečné okolie.