NÁVŠTEVA PRVÁKOV V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE: „DOPRAVÁČIK VÍTA KAMARÁTOV“.

30.05.2018 14:12

V rámci funkčnej spolupráce s II. ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec, navštívili prváci  dňa 21.05. 2018kamarátov v našej materskej škole. Spoločne realizovali rôzne aktivity z dopravnej výchovy na našom „Margarétkinom dopravnom ihrisku“ v rámci nášho interného projektu „Dopraváčik“. Preukazovali nielen svoje vedomosti, poznatky, ale i praktické zručnosti z zvládania, ovládania techniky chôdze, jazdy na kolobežkách a odrážadlách s rešpektovaním pravidiel cestnej premávky a s využitím reflexných prvkov.

Zároveň identifikovali a rešpektovali dopravné značky určené pre chodcov a cyklistov.Deti z triedy predškolákov- včielok prežili spoločné chvíle s kamarátmi zo školy  a hravou formou  prezentovali kompetencie z oblasti dopravnej výchovy. I touto formou sme prispeli k povedomiu a preukazovaniu kompetencií detí  o bezpečnom  správaní sa detí v cestnej premávke a zintenzívnili sme ich ohľaduplnosť a kultúru v správaní sa na detskom dopravnom ihrisku.

„Pozriem vpravo, pozriem vľavo, dokážem to sám a hravo.

Po zebre sa pustím hneď, ráznym krokom rovno vpred.

Cesta nie je ihrisko, to viem celkom naisto.

Na ceste sa nikdy nehrám, vysvetlím to všetkým zebrám.“

.