Návšteva prvákov v základnej škole

29.01.2018 18:42

V rámci funkčnej spolupráce so základnou školou navštívili dňa 29.01. 2018 naši predškoláci z triedy kobyliek a včielok  svojich kamarátov – prvákov, ktorí navštevujú II.ZŠ Kopernikova, Hlohovec. Nakoľko nám v súčasnosti Perinbabka nedopriala dostatočnú snehovú nádielku, aby sme sa mohli spoločne vyšantiť na zimných radovánkach, neboli sme smutní. Navštívili sme prvákov vo svojom interiéri- v triede, kde nám predviedli a ukázali, čo všetko sa stihli už naučiť, zaspievali sme si navzájom zimné piesne, zarecitovali básne so zimnou témou. Prostredníctvom aktivít na interaktívnej tabule spoločne v anglickom jazyku určovali a pomenovávali podľa  obrázkov farby, zvieratá, predmety a určovali počet. Na záver sa navzájom obdarili sladkým prekvapením, pozreli sme si zimnú výzdobu nielen triedy, ale i školy. Budeme netrpezlivo čakať, či nás ešte neprekvapí Perinbabka, aby sme sa mohli spoločne stretnúť na zimných radovánkach.