Návšteva Školskej knižnice v ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec

05.04.2018 13:22

V rámci mesiaca- Marec mesiac knihy navštívili dňa 22.03. naši predškoláci z triedy kobyliek a včielok školskú knižnicu v ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec, s ktorou aktívne spolupracuje naša materská škola.
Spoločne si s kamarátmi prvákmi prezreli školskú knižnicu, kde si môžu žiaci základnej školy požičať knihy, ktoré podobne ako v mestskej knižnice musia po prečítaní vrátiť. Hoci už prváci vedia čítať, pekný príbeh všetkým prečítala pani učiteľka. Vypočuli si príbeh
„Rozprávky o Pufovi a Mufovi“ od spisovateľky Nataši Tanskej z knihy „Zajtra ideme do školy“.
Našich predškolákov už onedlho čaká zápis do základnej školy a preto si spoločne s prvákmi prezreli priestory školy , ktorú mnohí z nich budú navštevovať od septembra, kedy im začne povinná školská dochádzka. Prváci im s veľkou radosťou a ochotou predstavili interiér základnej školy.
Potom sa s kamarátmi - prvákmi rozlúčili a dohodli  sa na ďalšom
stretnutí na školskom dvore, keď už bude teplejšie jarné počasie, aby spoločne prežili chvíle pri pohybových hrách.